Sakrament Małżeństwa

TERMIN ŚLUBU
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY
- dokumenty tożsamości
- świadectwo chrztu św. (ważne jest 3 miesięcy od daty wystawienia)
- świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
Nauki przedślubne odbywają się w parafiach w K-Koźlu:
- św. Mikołaja - Śródmieście
- Ducha św. i NMP Matki Kościoła - Piasty
- i św. Eugeniusza de Mazenod - PogorzelecPYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Co rozumiemy przez małżeństwo?
Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).

Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?
Do cech istotnych małżeństwa należy:
- jedność, - nierozerwalność, - otwartość na przyjęcie dzieci.

Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty