Sakrament Eucharystii i Spowiedź

Porządek Mszy św.

W tygodniu:
Msza św. jest sprawowana w dni powszednie codziennie o godzinie, 7:30 z wyjątkiem czwartku, oraz 18:00 z wyjątkiem poniedziałku, środy.

Msza św. szkolna sprawowana jest w piątki o godz. 18:00 dla dzieci szkoły podstawowej
Msza św. lub spotkania dla młodzieży starszej co drugi piątek o godz. 19:00.

W niedziele:
18.00 (sobotni wieczór), 7:30, 10:00, 11:30, 16:00
W co drugą niedzielę dodatkowa Msza św. w jęz. niemieckim o godzinie 8:45
(III niedziela - chrzty; IV niedziela - roczki)

Nabożeństwo wieczorne

W dni powszednie w maju, październiku o godzinie 17:30.
W niedziele nieszpory o godzinie 15:15.


SPOWIEDŹ PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ ORAZ W SOBOTĘ OD 17:00 DO 18:00

 


 

PYTANIA DOTYCZĄCE EUCHARYSTII

CO TO JEST MSZA ŚWIĘTA?
Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
- głoszenie słowa Bożego,
- dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
- konsekrację chleba i wina,
- uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej.

Jak Chrystus ustanowił Eucharystię?
Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Kto może przewodniczyć Mszy św.?
Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Co to jest konsekracja?
Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Kto może przyjmować Komunię świętą?
Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

Jak często można przyjmować Komunię św.?
Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).

Jakie owoce sprawia Komunia święta?
Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:
- pogłębia zjednoczenie z Nim,
- gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
- umacnia jedność Kościoła,
- jest zadatkiem przyszłej chwały.


Jak czcimy Najświętszy Sakrament?
Ponieważ w Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji.

Czym jest nawiedzenie Najświętszego Sakramentu?
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty