Sakrament kapłaństwa

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W OPOLU
Adres Seminarium:
ul. Drzymały 1,
45-342 Opole,
skr. poczt. 246,
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.plPYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA

Dlaczego wiernych nazywamy Ludem kapłańskim?
Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się "wspólnym kapłaństwem wiernych" lub "kapłaństwem powszechnym".

Jakie jeszcze kapłaństwo istnieje w Kościele?
Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem służebnym.

Co rozumiemy przez kapłaństwo służebne?
Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa.

Jaka jest różnica między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych?
Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.

Jakie stopnie przyjęło kapłaństwo urzędowe?
Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni:
- episkopatu,
- prezbiteratu,
- diakonatu.
W strukturze Kościoła stopnie te są niezastąpione i bez nich nie ma mowy o Kościele.

Jaki jest istotny obrzęd święceń kapłańskich?
Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden raz.

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty